toppbanner
HIT hit

Main topics

Railways in general
Railway history
Railways
Rolling stock
Trains
Railways & society
Railway pictures
Misc.
Houses and cities

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

HER

Fargeskjema på rullendemateriell

... eller det som noen kaller "design"

Blant norske jernbaneentusiaster hører man ofte begreper som "gammeldesign", "nydesign", "mellomdesign", "tomatsuppe" o.l. Det man mener med dette, er ulike måter å fargesette elektriske og diesellok, motorvogner og personvogner (ikke teak), og hvordan samme lok eller vogn har hatt ulike fargesettinger ("design") gjennom lokets eller vognas levetid. Betegnelser som "nydesign" er problematisk, fordi det som var nytt da det kom, er ikke nytt lenger så snart det kommer en ny måte å fargesette på. Vi må derfor finne en måte å betegne disse fargeskjemaene på som er mer tidløse enn slike tidsrelative betegnelser. Først en oversikt over anvendte betegnelser på fargeskjemaene og en beskrivelse av fargesettingen, logoer o.l.
Anvendte betegnelseMitt forslagMaksimal utbredelseBeskrivelse
Grønn designKlassisk1935-1970Linjelok: grønn. Personvogner og motorvogner: røde. Traktorer: røde
Gammeldesign19621962-ca 2000Persontoglok: rødbrun, gule påskrifter, lyn-stripe. Godstoglok: grønne (som før). Personvogner og motorvogner: røde. Traktorer: grønne
Mellomdesign
Nydesign
Tomatsuppe


This article is shown 3251 times

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/e1006-5794.jpg

I dag 413 treff på ses-jernbane, og 1589806 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 298 treff ·

© Svein Sando               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2013). Fargeskjema på rullende materiell. Downloaded 12.12.2018 from http://www.sando.co/index.php?vis=331&nid=2&eng=1