basic/banner2.jpg

Hovedemner

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikler
O Oversikter, tabeller
D Diverse
L Lenker
P Nettportal
S Sitater
F Forskning
G Grublerier og notater
B Bilder
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Fargeskjema på rullendemateriell

... eller det som noen kaller "design"

Blant norske jernbaneentusiaster hører man ofte begreper som "gammeldesign", "nydesign", "mellomdesign", "tomatsuppe" o.l. Det man mener med dette, er ulike måter å fargesette elektriske og diesellok, motorvogner og personvogner (ikke teak), og hvordan samme lok eller vogn har hatt ulike fargesettinger ("design") gjennom lokets eller vognas levetid. Betegnelser som "nydesign" er problematisk, fordi det som var nytt da det kom, er ikke nytt lenger så snart det kommer en ny måte å fargesette på. Vi må derfor finne en måte å betegne disse fargeskjemaene på som er mer tidløse enn slike tidsrelative betegnelser. Først en oversikt over anvendte betegnelser på fargeskjemaene og en beskrivelse av fargesettingen, logoer o.l.

Anvendte betegnelseMitt forslagMaksimal utbredelseBeskrivelse
Grønn designKlassisk1935-1970Linjelok: grønn. Personvogner og motorvogner: røde. Traktorer: røde
Gammeldesign19621962-ca 2000Persontoglok: rødbrun, gule påskrifter, lyn-stripe. Godstoglok: grønne (som før). Personvogner og motorvogner: røde. Traktorer: grønne
Mellomdesign
Nydesign
Tomatsuppe

Denne artikkelen er vist 15757 ganger

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/25469-5.6.83.jpg

I dag 1629 treff på ses-jernbane, og 5283295 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 717 treff ·

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2013). Fargeskjema på rullende materiell. Lastet ned 15.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=331&nid=2

Php-versjon 7.4.33