toppbanner
HIT hit

Hovedemner

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikler
O Oversikter, tabeller
D Diverse
L Lenker
P Nettportal
S Sitater
F Forskning
G Grublerier og notater
B Bilder
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

HER

Norske tankvogner

Denne nettsiden forsøker å gi en oversikt over tankvogner som var i bruk hos NSB og norske selskaper fram til ca 1980. OVersikten er (ennå) på ingen måte uttømmende, men mer illustrativ for hva som gikk i norske godstog den godstogene var sammensatt av alle slags vogntyper.


Denne artikkelen er vist 2555 ganger

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/e3100-476.jpg

I dag 418 treff på ses-jernbane, og 1311237 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 264 treff ·

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2012). Tankvogner. Lastet ned 17.12.2017 fra http://www.sando.co/index.php?vis=329&nid=2