basic/banner3.jpg

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

”Det som kan være annerledes”

Modelljernbane handler for det meste om å ha en trivelig hobby med så mange aspekter å kunne være opptatt av, at det holder for et helt liv. Når MJ-folk møtes, i en klubb, i en MJ-butikk eller på et av de sosiale mediene på Internett der MJ drøftes, er temaene som oftest om ”Hvor fikk du tak i det hen?”, ”Hvordan gjorde du det?”, ”Hvordan kan jeg fikse den feilen?”, ”Se hva jeg bygger nå.” og lignende. Og folk roser og svarer etter beste evne for å forsøke å imøtekomme den andres ønsker. Slik sett er dette en sosial og trivelig hobby i forhold til likesinnede også.

Men akk, så lenge var Adam i paradis. Slangen kommer snikende og spør ”Er du nå sikker på at du har valgt riktig system?” Adam så at frukten på det andre treet var godt, og han spiste og ble klar over forskjellen på 2-skinne og 3-skinnesystemene. (Svært fritt etter 1. Mosebok kap. 3.)

For det er et MJ-tema som har en stygg tendens til å skjære seg helt, nemlig samtalen om hva som er best, Märklin-systemet eller 2-skinnesystemet. For dette er på en måte ikke ufarlige ting. Det handler jo om hele fundamentet for det vi har investert tid og penger i. Det handler også om hva vi mer eller mindre har lagt vår identitet ned i, og kritiseres systemet så kan det virke som om det er jeg personlig som kritiseres. Samtalen går gjerne fort over i en krangel, der den ene latterliggjør den andre, og den andre føler seg personlig fornærmet og nekter å ville berøre temaet i det hele tatt. Systemsamtalen er blitt et tabu.

Det er bare det at utgangspunktet er feil, for det finnes ikke noe svar på spørsmålet ”Hva er best, Märklin-systemet eller 2-skinnesystemet?”. Det er umulig å svare på det med et entydig svar, med to streker under. De som tror de kan det, tar grundig feil. Hvorfor?

Gamle Aristoteles som vandret rundt i Athen for 2350 år siden omtrent har gitt oss begrepet ’teknikk’. Om det sier han at teknikk handler om ”det som kan være annerledes” og som ikke er fast og fiksert, i motsetning til vitenskapen. Den gode teknikker er i stand til å vurdere seg fram til en god praktisk måte å lage dette eller hint som et middel for å nå et mål som ligger utenfor teknikken selv .

Modelljernbane handler om teknikk, ikke om vitenskap. Derfor er det ikke bare én sann måte å drive MJ på. Det er mange. MJ hører til blant de tingene som ”kan gjøres annerledes”. Systemvalget er kun ett blant en rekke aspekter ved MJ. Skal man kunne kjøre sin modeller på et anlegg, må man riktignok velge system – hvis man ikke har så mange ressurser at man kan ha flere systemer samtidig. Slik sett er systemvalget et uomgjengelig valg, men altså ikke det eneste. For noen er driftssikkerhet viktig, for andre er en forbildetro skinnegang viktig, for atter andre er datastyring av togene viktig, osv. osv.

Hvilket system som er best kan ikke stilles generelt og objektivt; men må i tilfelle stilles subjektivt: Hvilket system er best for deg? Det spørsmålet er det bare du som kan svare på, ut fra hvor du er i din MJ-interesse nå. Derfor er det for deg egentlig knekkende likegyldig hva jeg eller formannen i MJF eller mannen i MJ-butikken måtte mene for vår del om hvilket system som er best. Stå for ditt valg, og vær trygg i det. Andres meninger er meninger, og som meninger så kan det kanskje være noe å tenke på eller lære av – eller forkaste for din del, enten det er det ene andre aspektet innen MJ. Dette går begge veier. Det er ingen grunn til å kritisere andre for sitt systemvalg. De har sikkert sine grunner og hvorfor skal andre blande seg i det eller karakterisere det valget? Dette handler nemlig nettopp om teknikk, om noe som ikke er et mål i seg selv, men et middel til noe mer – til å ha det gøy for eksempel, eller for å leke. MJ er ingen arena for misjon og sterke synspunkter. Forbehold de store valgene andre ting i livet.

Når systemspørsmålet er godt plassert innenfor det som har med teknikk å gjøre, da er det også mulig å samtale om systemenes egenskaper og forbedringsmuligheter, siden teknikk handler om ”det som kan være annerledes”, uten å såre hverandre eller fordumme hverandre. Hvis noen synes det er for krevende, vil jeg anbefale at man holder seg unna for egen og andres del, men å nekte andre å utveksle synspunkter på vennskapelig vis er det ingen grunn til. For dette handler ikke om den ene rette løsningen. Problemet er ikke temaet, men måten det debatteres på. Ta heller et oppgjør med dem som ødelegger debatten, enn å tabuisere hele temaet.

Svein Sando

Det store MJ-anlegget i Gamlebyen i Fredrikstad er bygget med Märklin-systemet. For et slikt anlegg er driftssikkerhet avgjørende.

... mens for andre er et skalariktig spor viktig. (Modellbygger: Christer Ritterberg, Isaker stasjon. Spor i code 55 loddet på printsviller.)


Denne artikkelen er vist 25120 ganger

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/e13402.jpg

I dag 252 treff på mj, og 3306253 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 544 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2012). 8: Det som kan være annerledes. Lastet ned 14.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=326&nid=3

Php-versjon 7.4.33