basic/banner3e.jpg

Main topics

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Paper
O Survey
D Miscellaneous
B Blog
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Selvbyggingsprosjekt - type 22

Dette prosjektet startet i 1978, men er som man ser dessverre ikke fullført 33 år senere.

Dette er egentlig et P4-prosjekt. Hjulene er smale og slensene lave, og drivhjulene er lagret i fjærende akselkasser. Bildene nedenfor viser hvordan denne fjæranordningen virker og hvordan rammen ble sammensatt slik at akselkasseføringene kom beint ovenfor hverandre.

Loket er selvbygget i stor grad. Bare lokhjulene og aksekassene er kjøpt, samt selve motoren. Den ligger inne i tenderen og er en stor tradisjonell 5-polet Roco-motor, påmontert et stort svinghjul, og koblet via en selvlaget karadangaksel til drevkassen på maskinen som er plassert på tredje aksel, som er den samme veivakselen er koblet til.

Tenderen er fullstendig selvbygget, også hjulene og boggiene. Bildet nedenfor viser hva man oppnår ved en slik måte. Boggienes "luftighet" er slik som ved forbildet.

Byggeteknikken er ellers slik som var vanlig på 1970-tallet, der man skar ut av messing med løvsag og fil, samt brukte metalldreiebenk til alt mulig. Skorstein og dom er dreiet ut, og også banket til slik at man får en overgangskant mot kjelen. På Skorsteinen ble det brukt en plate på den kanten, så fylt igjen med loddetinn og så filt rundt og glatt igjen. Kjelen er en massiv messingstang med kjelbåndende dreiet ut.

Førerhytta ("kjøkkenet") er imidlertid etset ut, men slik "håndetsing" de fleste amatører drev med den gangen, dvs. at etsefilen er tegnet for hånd med tusj på plastfolie, og så etset ut ved hjelp av påsprayet fotoresist. Dette ble fremkalt i tynn blanding med kaustisk soda, og så etset med jernklorid.

Det er ikke bygget noe på loket etter senest 1982 slik dette bildet viser:


This article is shown 25114 times

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/e28330.jpg

I dag 97 treff på mj, og 3161350 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 528 treff ·

© Svein Sando - e-mail: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2011). Selvbygging: damplok type 22. Downloaded 21.04.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=314&nid=3&eng=1

Php-versjon 7.4.33