basic/banner3e.jpg

Main topics

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Paper
O Survey
D Miscellaneous
B Blog
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

TMJK Glomfjordbanen 3 i 2010

Her kommer det et bilde med tid og stunder

Nordre vekslgate på Vindheim må delvis selvbygges pga "rar" geometri. Den ene seksjonen er derfor tatt med på hjemmeverkstedet for å kunne gjøre noe mellom klubbkveldene.

Her kommer det et bilde med tid og stunder

Så bærer det i vei mot både Ødsle og Ørskosen. Formann Houen arbeider med toppetasjens bærekonstruksjon.

Her kommer det et bilde med tid og stunder

Kyrre og Kristian har startet med landskapsbygging på Undredal.

Her kommer det et bilde med tid og stunder

Torstein kobler strøm til sporet på en av Feklagardene. Foreløpig plasserer vi skyggestasjonene (Ø og N Fiklagard) rett utenfor klubbrommet. Men tid og stunder skal de ut i gangen med den store arbeidsbenken. Men siden vi trenger den, drøyer vi med å flytte ut disse to skyggestasjonene.

Her kommer det et bilde med tid og stunder

Landskapskallet på plass på Undredal nord.

Her kommer det et bilde med tid og stunder

Bakgrunnene ble malt i en noe sterkere blåfarge.

Her kommer det et bilde med tid og stunder

Så ble brakettene for å holde Fiklagard oppe ferdige, og skyggestasjonen kunne testes.

Her kommer det et bilde med tid og stunder

Ny belysning med dagtemperatur. Elektroavdelingen (Jan Rune og Eivind) kobler både ovenfra og nedenfra.


Nivå 2 med Ødsle under montering, og sporleggingen følger tett på i begge nivåer.


Sporlegging på Ødsle. Systemet med papirplott limt på underlaget som mal for plassering av skinnene vises godt her.


Legging av sporveksler på Ødsle. Peco-veksle ble behandlet endel før den ble lagt inn. En del sviller ble fjernet ved tungespissen for å kunne få de mer NSB-lignende. Hele vekselen ble brunert på forhånd og feedere loddet til også ved tungeroten for å sikre strømtilførsel i tungene og ikke stole på elektrisk kontakt gjennom at tungene ligger an mot stokkskinnen.


Siden vi bruker 1:1-tegninger av sporene, er det enkelt å skrive ut et ekstra identisk plott. Dermed kunne skinnedelen til kurvevekslene på Vindheim lages ferdig på hjemmeverkstedet og monteres på anlegget. Dermed ble det ikke brukt arbeidskveld-tid på arbeid som like godt kunne gjøres andre steder.


Siden anlegget er bygget i seksjoner, kan enkeltseksjoner også tas ut under byggingen. Dette ble gjort i noen grad til å begynne med.


Skinnelegging av en seksjon for Ørskosen på arbeidsbenk.


Det håndbygde kurvevekselparet på Vindheim er på plass. Det er lett å se forskjell på håndlagt spor og kjøpespor. Svillene på det håndlagte er en tanke lysere og ikke så stereotypt som kjøpesporet.L-rammeverk ("kjelleren") ble satt opp på sidebaneveggene og så belagt med kraftige sponplater for å kunne fungere som midlertidig arbeidsbenk.Sporunderlag for Ørskosen begynner å komme på plass.To uker senere var resten av sporunderlagene på plass, og sporplasseringsplottet kunne tilskjæres og gjøres klar til liming.Med de nye arbeidsbenkene på plass ble flere av Vindheim-seksjonene tatt ut for lettere å kunne jobbe på undersiden av dem (elektro).Med noen av Vindheim-seksjonene ute er det lett å se hvordan seksjonene i toppetasjen bæres av snudde T-bjelker som enten går helt gjennom til motsatt side eller har flere lagringspunkter slik at de tåler vekten av seksjonene. De snudde T-bjelkene er laget av beste kvalitet finérplater slik at de skal være mest mulig stabile mht vridning.Året ble avsluttet med å bygge en engelskmann på hjemmeverkstedet med stigningsforhold 1:6,5, grunnet geometriske forhold på den seksjonen.

Meny

Startsiden TMJK Glomfjordbanen 3.0
Bilder fra 2009
Bilder fra 2011


This article is shown 25856 times

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/698-T10765-201215.jpg

I dag 671 treff på mj, og 3258151 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 539 treff ·

© Svein Sando - e-mail: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2010/2016). TMJK 2010. Downloaded 18.06.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=285&nid=3&eng=1

Php-versjon 7.4.33