basic/banner3.jpg

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Fremo-treff

Hva er et Fremo-treff? ”FREMO” står for FReundkreis Europäischer MOdellbahner, dvs. en europeisk venneforening for modelljernbanebyggere.

Som det framgår av navnet startet dette på tysktalende mark, men omfatter i dag også regionalgrupper fra Nederland, Danmark, Tsjekkia og Norge.

Hovedkonseptet er at man bygger moduler med standardiserte grensesnitt på kortendene, slik at modulene som Per og Pål har bygget, passer sammen uten videre. For eksempel skal høyden fra gulvet til skinnetopp være 130,0 cm. Modulene meldes inn på forhånd til arrangøren, som så setter disse sammen til et stort anlegg: Dettem kan utgjøre en eller flere banestrekninger. På et slikt midlertidig oppsatt anlegget har man et såkalt trafikkspill, det vil si at man kjører tog etter en på forhånd oppsatt rutetabell. Man bruker hurtigklokke som for eksempel går seks ganger så fort som vanlig, og på den måten kan man gjenskape flere trafikkdøgn i løpet av et treff.

FREMO internasjonal

FREMO Norge


Denne artikkelen er vist 25758 ganger

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/636-e24200-100829.jpg

I dag 233 treff på mj, og 3306234 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 544 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2008). Fremo-treff. Lastet ned 14.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=266&nid=3

Php-versjon 7.4.33