basic/banner3e.jpg

Main topics

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Paper
O Survey
D Miscellaneous
B Blog
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Hvor skal sporene ligge?

Hvordan gjøre sporplanen forbildetro?

Svein Sando 12.2007

Vekselgater

Hvis man skal bygge en stasjon med flere parallelle spor, er det ikke likegyldig hvordan man plasserer sporvekslene med tanke på hvor lange sidespor man får plass til. Hvis man er interessert i en mest effektiv sporutvikling fra ett spor til mange, legger man i prinsippet en ny veksel rett etter begge sporene ut fra foregående veksel, så mange ganger at man får spor nok. I realiteten må man prøve seg litt fram hva som er mest effektivt, avhengig av om utgreningen kan skje i kurve eller at hovedretningen også i utgreningen er rett.

Problemet er beskrevet i Kolbjørn Heies bok "Vei og jernbanebygging" fra 1941, hvorfra vi klipper ut fra side 507: menyadm/pix3/149-vekselgater.jpg


This article is shown 27538 times

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/28144.jpg

I dag 539 treff på mj, og 3194556 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 531 treff ·

© Svein Sando - e-mail: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2007). Hvor skal sporene ligge?. Downloaded 19.05.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=262&nid=3&eng=1

Php-versjon 7.4.33