basic/banner3e.jpg

Main topics

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Paper
O Survey
D Miscellaneous
B Blog
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Elektrisk kobling av sporveksler

Kortslutningssikker kobling

Denne koblingen er kortslutningssikker og bør virke godt enten man kjører med digitalstyring av lokene eller uten.

Skinnekrysset må være elektrisk isolert slik skissen viser. Vekselmotoren må ha to kontaktsett av enten-eller-typen (DPDT). Det ene kontaktsettet styrer skinnekrysset slik at det alltid har riktig polaritet i forhold til hvordan vekselen ligger. Det sikrer strømopptak gjennom hele vekselen og det sikrer mot kortslutning.

Det andre kontaktsettet styrer de to strekningene FS1 og FS2. Kun en av de er innkoblet, og kun den som vekselen er lagt til. Dette hindrer at vekselen kjøres opp bakfra, og dermed sikrer det mot mulig polaritetsforskjell på skinnekrysset og tilstøtende spor på innsiden av vekselen.

Hvis man vil ha spordeteksjon, legges den i den blå skinnen, som dermed ikke blir berørt av FS1 eller FS2.

Lengden på FS1 og FS2 bør ikke være lange dersom man tenker seg at tog skal kunne kjøre mot en feillagt sporveksel, men ikke inn i den. Så kanskje en lengde på ca 15-20 cm er tilstrekkelig i H0.


This article is shown 23177 times

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/98298.jpg

I dag 82 treff på mj, og 3161335 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 528 treff ·

© Svein Sando - e-mail: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2007). Elektrisk kobling av sporveksler. Downloaded 21.04.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=261&nid=3&eng=1

Php-versjon 7.4.33