basic/banner3e.jpg

Main topics

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Paper
O Survey
D Miscellaneous
B Blog
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Anlegg 16: Märklinanlegget på "Vepsebolet"

av Svein Sando

På Forbord bedehus i Malvik finnes en barneklubb med navnet "Vepsebolet". Det er for barn i alderen 2.klasse til 7.klasse der man har ymse fritidsaktiviteter. En av disse er at vi bygger og drifter et modelljernbaneanlegg med utgangspunkt i mitt Märklinutstyr fra 1960-tallet. Vi har kjøpt til noen rette skinner (5106) og en rekke husbyggesett, trær osv. Selv har jeg designet anlegget, bygget underlaget, montert skinnene og el-opplegget. Barna bidrar med landskapsbygging og byggesettbygging, samt kjøring.

Interessen er stor blant barna, men vi tillater bare de eldste å få delta for å begrense adgangen. I rommet hvor anelgget står er det plass til 10-15 personer, men i praksis kan bare en 4-6 gjøre noe fornuftig på en gang. Fordelingen er som oftest entydig: "gutan kjør og pian bygg".

Her er noen bilder fra anlegget og aktiviteten, tatt gjennom flere år. Progresjonen er ikke så stor, men det er heller ikke poenget.

Anlegget ble demontert høsten 2008.

Oversikt over hele anlegget okt. 2001

menyadm/pix2/72-x1638.jpg

menyadm/pix2/73-x1639.jpg

menyadm/pix2/74-x1641.jpg

Detaljer mm.

menyadm/pix2/75-x1648.jpg

menyadm/pix2/76-x1650.jpg

Aktiviteten

menyadm/pix2/77-x1757.jpg

Gutta kjører!

menyadm/pix2/78-a16-2p.jpg

... og jentene bygger (fjell)!


This article is shown 29240 times

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/616-e40411-160405.jpg

I dag 2064 treff på mj, og 3201301 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 532 treff ·

© Svein Sando - e-mail: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2005-08). #16 - Vepsebolanlegget. Downloaded 25.05.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=244&nid=3&eng=1

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!