basic/banner3.jpg

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Gardermobaneanlegget: Lillestrøm og Leirsund skjulte stasjoner

av Svein Sando

LillestrmSporplan2.jpg (20061 bytes)

Lillestrøm stasjon er en skjult stasjon som ikke er bygget for å ligne forbildet, men for kjørselens skyld. Den er bygget med et ekstra spor for hver innkommende spor Oslo, dvs med til sammen 8 spor. Spor 1-4 knyttes sammen i østre ende til en enkeltsporet Hovedbanen nordover mot Leirsund. Spor 5-8 knyttes sammen to og to og fortsetter som Gardermobanens dobbeltsport nordover.

Leirsund er på anlegget fire sporveksler beliggende under Oslo S i forlengelsen av Lillestrøm. Dette muliggjorde kjørsel fra Hovedbanen nordfra til hvilket som helst spor på Lillestrøm og omvendt. Pga beliggenheten under Oslo S ble vedlikeholdet vanskelig. Etter hvert ble disse vekslene derfor helt avstengt etterhvert som alvorlige driftsproblemer oppsto, dvs de ble låst i normalstillingen som om det ikke var veksler på stedet. Dette gav driftsmessig små ulemper siden ingen tog under normal drift benyttet seg av sporvekslenes muligheter til sporbytte. Erfaringen er at man skal være veldig forsiktig med å legge sporveksler på et vanskelig tilgjengelig sted.

Lillestrøm stasjon mens anlegget var plassert på Marienborg.
Lillestrøm stasjon sett fra stikk motsatt side som ovenstående bilde.
Fra byggingen av Leirsund stasjon på seksjon 1 og 2. Oppå dette ble altså Oslo S bygget. Vekselen på bildet tilhører strengt tatt Lillstrøm, og er på en måte Kongsvingerbanen som grener av fra Hovedbanen. På anlegget fungerer dette som en snarvei direkte til Eidsvoll uten å kjøre om Kløfta og Gardermoen. Det er en tilsvarende snarvei direkte fra Oslo S via Østfoldbanetunnelene til Eidsvoll. Dette muliggjorde rundbanekjøring (testing) uten at Børke, Kløfta og Gardermoen-"vinduene" var på plass.
Legging av korkunderlag og sporveksler på Leirsund. Det var disse sporvekslene som ble gjort uvirksomme etter et par års drift.

Korkunderlaget ble limt til finerunderlaget. Under liming ble korken holdt på plass med oppslagstavlenåler. Korkunderlag ble bare brukt på de eldste delene av anlegget. Etterhvert gikk jeg helt over til 12mm porøs plate slik det likevel ble brukt på stasjonstomtene. Korken faller adskillig dyrere og gir bare små fordeler.


Denne artikkelen er vist 34062 ganger

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/28124.jpg

I dag 582 treff på mj, og 3258062 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 539 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (1999/2005). Byggingen av Gardermobaneanlegget: Lillestrøm og Leirsund. Lastet ned 18.06.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=239&nid=3

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!