basic/banner3e.jpg

Main topics

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Paper
O Survey
D Miscellaneous
B Blog
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Gardermobaneanlegget: Lillestrøm og Leirsund skjulte stasjoner

av Svein Sando

LillestrmSporplan2.jpg (20061 bytes)

Lillestrøm stasjon er en skjult stasjon som ikke er bygget for å ligne forbildet, men for kjørselens skyld. Den er bygget med et ekstra spor for hver innkommende spor Oslo, dvs med til sammen 8 spor. Spor 1-4 knyttes sammen i østre ende til en enkeltsporet Hovedbanen nordover mot Leirsund. Spor 5-8 knyttes sammen to og to og fortsetter som Gardermobanens dobbeltsport nordover.

Leirsund er på anlegget fire sporveksler beliggende under Oslo S i forlengelsen av Lillestrøm. Dette muliggjorde kjørsel fra Hovedbanen nordfra til hvilket som helst spor på Lillestrøm og omvendt. Pga beliggenheten under Oslo S ble vedlikeholdet vanskelig. Etter hvert ble disse vekslene derfor helt avstengt etterhvert som alvorlige driftsproblemer oppsto, dvs de ble låst i normalstillingen som om det ikke var veksler på stedet. Dette gav driftsmessig små ulemper siden ingen tog under normal drift benyttet seg av sporvekslenes muligheter til sporbytte. Erfaringen er at man skal være veldig forsiktig med å legge sporveksler på et vanskelig tilgjengelig sted.

Lillestrøm stasjon mens anlegget var plassert på Marienborg.
Lillestrøm stasjon sett fra stikk motsatt side som ovenstående bilde.
Fra byggingen av Leirsund stasjon på seksjon 1 og 2. Oppå dette ble altså Oslo S bygget. Vekselen på bildet tilhører strengt tatt Lillstrøm, og er på en måte Kongsvingerbanen som grener av fra Hovedbanen. På anlegget fungerer dette som en snarvei direkte til Eidsvoll uten å kjøre om Kløfta og Gardermoen. Det er en tilsvarende snarvei direkte fra Oslo S via Østfoldbanetunnelene til Eidsvoll. Dette muliggjorde rundbanekjøring (testing) uten at Børke, Kløfta og Gardermoen-"vinduene" var på plass.
Legging av korkunderlag og sporveksler på Leirsund. Det var disse sporvekslene som ble gjort uvirksomme etter et par års drift.

Korkunderlaget ble limt til finerunderlaget. Under liming ble korken holdt på plass med oppslagstavlenåler. Korkunderlag ble bare brukt på de eldste delene av anlegget. Etterhvert gikk jeg helt over til 12mm porøs plate slik det likevel ble brukt på stasjonstomtene. Korken faller adskillig dyrere og gir bare små fordeler.


This article is shown 32652 times

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/e13402.jpg

I dag 148 treff på mj, og 3161401 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 528 treff ·

© Svein Sando - e-mail: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (1999/2005). Byggingen av Gardermobaneanlegget: Lillestrøm og Leirsund. Downloaded 21.04.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=239&nid=3&eng=1

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!