basic/banner3e.jpg

Main topics

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Paper
O Survey
D Miscellaneous
B Blog
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Bygging av Gardermobaneanlegget: Oslo S

av Svein Sando

Kart over Oslo S - klikk for å forstørre

Oslo S består av seksjon 1-5 slik at seksjon 1 ligger i vest, dvs ved nedgangen til Oslo-tunnelen.

Oslo01.jpg Byggingen av seksjon 4 på verkstedet. Seksjon 4 er nederst i Brynsbakken, her sett østover. Under synes sporene som forbinder Lillestrøm med Børke. De to nedfellingene i topplanet er nedfarten til de to tunnelene som forbinder lokaltogsporene 7-10 med Østfoldbanen.

Ramverket er vanlig trelast. Dette har vist seg å by på noen problemer ettersom treverket krymper og utvider seg med varierende luftfuktighet.

Seksjon 5 (og 4), Brynsbakken sett østfra. På dette partiet er virkeligheten vesentlig forkortet, mens den lenger ned er mer korrekt. Perrongene på Oslo S har faktisk skalakorrekt lengde. Pga forkortet lengde er flere av sporsløyfene utelatt fordi maksimal kjørevalg er sikret lengre ned for alle spor unntatt spor 6 (modellens nordligste spor). I bakgrunnen sees et par av de andre seksjonene på Oslo S stående på høykant.
Seksjon 3 og 4 trukket fra hverandre etter testmontasje på Marienborg. Bildet viser samme sted som øverste bilde, men man ser motsatt retning. Seksjon 4 er altså nærmest kamera. Nedkjørselen til de to tunnelene sees klart. De to "pinnene" som stikker ut til høyre under spor 6 og 7 er lasker som brukes til å sikre korrekt kontakt når seksjonene monteres til hverandre. Hovedforankringen er to 8mm bolter som går i kobberrørsforinger. Hullene til disse to sees på venstre side av seksjonen rett under sporene 10-14.
Oslo S sett fra seksjon 1 og østover. Bildet er tatt under prøvemontasjen på Marienborg lenge før perronger og stasjonsbygning var ferdig. I bakgrunnen sees dessuten "Lillestrøm" stasjon og bakenfor der skimtes også "Eidsvoll". Buttsporet helt til høyre er spor 14 som er det første sporet som ikke går ned i Oslo-tunnelen. Flytogteminalen er beliggende mellom spor 13 og 14. Sporvekslene i forgrunnen ligger i tunnelnedfarten.
Drifts- og administrasjonsbygningen (DA) på Oslo S fullført, på arbeidsbenken. Bygningen sees her fra vestsiden som knapt var synlig for publikum. Vinduene er derfor utført enklere enn på den andre siden.

Bygningen er forkortet i lengderetningen fordi spor 1-5 er utelatt på modellen. En del loddrette vindusfest er utelatt. I tillegg er den horisontale skala på langsiden 1:100 mens vertikalskalaen er den korrekte 1:87.

Nederste del av bygningen vender inn mot sentralhallen. Denne har en rekke baklyste reklamer. Dette er forsøkt gjenskapt også på modellen. Fire semitransparente omslagspapir fra Twist er strukket over tilsvarende åpninger i taket som så er belyst bakfra. Det er litt vanskelig å få øye på denne finessen for publikum, så jeg vet ikke om hvor mange som har sett den.
DA-bygget montert 6.1.1996 før terminalbygg, ramper og plattformtak kom på plass.

Nærmest skimtes også prototypen til flytoget som jeg bygget i hvit polystyreneplast fordi man på det tidspunktet (1995) antok at toget kanskje ble hvitfarget. Plastmodellen var imidlertid for tander for slik intensiv drift, og var derfor utseendemessig svært nedslitt når den ble byttet ut med fire aluminiumsmodeller i juni 1996. levert av Skøyen modell.

Oslo13.jpg (66241 bytes) Fra byggingen av plattformtakene. Disse bød på en spesiell utfordring fordi de er dobbelt krumme. Både er de sirkelformede i tverrsnitt og de har en krumning i lengderetningen slik at vannet skal renne ut til endene der nedløpsrørene er. Etter diverse forsøk ble løsningen å krumme avskjær av plastrør i en spesiallaget presse ved å varme de opp under press til 70º i en stekeovn en halv times tid.
Oslo11.jpg (49706 bytes) Flytogterminalen ferdigbygget. Bare den innerste delen av terminalen ble bygget siden spor 15-19 er utelatt på modellen. Modellen er ikke helt korrekt i forhold til virkeligheten, men det skyldes senere endringer i forhold til de tegninger jeg fikk utlevert som grunnlag for modellen.

Tidsbruk ved bygg på Oslo S

Byggverk Timer Hovedmateriale
Sentralhall 37 Skumpapp (Capaline)
DA-bygg 106 Skumpapp, plast
Flytogterminalbygg 55 Skumpapp, plast
4 ramper mellom Da-bygg og plattformer 48 Plast, skumpapp
Plattformer (uten tak) 9 Tre, huntonitt
Plattformtak 88 Plastrør
Reisegodstunnel m tak 11 Plast

Alle bygningene er selvbygget uten noen bruk av ferdigproduserte elementer.


This article is shown 30497 times

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/P1000171hyg.jpg

I dag 294 treff på mj, og 2649417 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 473 treff ·

© Svein Sando - e-mail: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (1999/2005). Byggingen av Gardermobaneanlegget: Oslo S. Downloaded 26.03.2023 from https://www.sando.co/index.php?vis=238&nid=3&eng=1

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!