basic/banner3e.jpg

Main topics

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Paper
O Survey
D Miscellaneous
B Blog
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

1990-tallet: Helst andres anlegg

av Svein Sando

Perioden fra 1992 til 1998 ble domineret av arbeidet med Gardermobaneanlegget. I tillegg var jeg involvert i flere andre prosjekter til beste for andre. Perioden inneholdt fire anlegg hvorav tre av de utgjorde temmelig store kontraster i forhold til hverandre:

  • Gardermobaneanlegget var et profesjonelt anlegg på 75 m2 for offentligheten. Antagelig har rundt 100 000 sett anlegget de tre årene det var utstilt. Driftsmessig laget for at tog skulle kjøre hele tiden med full automatisert drift ved hjelp av PC.
  • Hølen-modulen var også profesjonelt bygget på oppdrag og med tanke på utstilling, men dette var ikke kjørbart i det hele tatt og relativt lite (0,4 x 3,8 m)
  • To høyst uprofesjonelle (=bygd på fritiden) Märklin-anlegg med utgangspunkt i gammelt utstyr fra 1960-tallet var jeg involvert i. Det ene (nr.14) var ganske lite og beregnet for min sønn på 8-10 år. Det andre (nr.16) er noe større (samme utstyret) men også det beregnet for og av barn.

Nr 14:

ANL14.gif (24098 bytes)

Nr.16:

ANL16.gif (39871 bytes)

Mens alle disse anleggene i det vesentligste brukte ferdigprodusert materiell i stor utstrekning, avsluttes 1990-tallet med en tilbakevending til trenden fra 1980-tallet med anlegg for eget bruk og med håndlagt spor, nemlig Neradalsbanen som fikk plass i et ombygget og redusert verksted etter Gardermobanenanlegget.


This article is shown 26251 times

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/28124.jpg

I dag 735 treff på mj, og 3118280 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 525 treff ·

© Svein Sando - e-mail: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2000/2005). 1990-tallet - helst andres anlegg. Downloaded 02.03.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=230&nid=3&eng=1

Php-versjon 7.4.33