basic/banner3.jpg

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

1990-tallet: Helst andres anlegg

av Svein Sando

Perioden fra 1992 til 1998 ble domineret av arbeidet med Gardermobaneanlegget. I tillegg var jeg involvert i flere andre prosjekter til beste for andre. Perioden inneholdt fire anlegg hvorav tre av de utgjorde temmelig store kontraster i forhold til hverandre:

  • Gardermobaneanlegget var et profesjonelt anlegg på 75 m2 for offentligheten. Antagelig har rundt 100 000 sett anlegget de tre årene det var utstilt. Driftsmessig laget for at tog skulle kjøre hele tiden med full automatisert drift ved hjelp av PC.
  • Hølen-modulen var også profesjonelt bygget på oppdrag og med tanke på utstilling, men dette var ikke kjørbart i det hele tatt og relativt lite (0,4 x 3,8 m)
  • To høyst uprofesjonelle (=bygd på fritiden) Märklin-anlegg med utgangspunkt i gammelt utstyr fra 1960-tallet var jeg involvert i. Det ene (nr.14) var ganske lite og beregnet for min sønn på 8-10 år. Det andre (nr.16) er noe større (samme utstyret) men også det beregnet for og av barn.

Nr 14:

ANL14.gif (24098 bytes)

Nr.16:

ANL16.gif (39871 bytes)

Mens alle disse anleggene i det vesentligste brukte ferdigprodusert materiell i stor utstrekning, avsluttes 1990-tallet med en tilbakevending til trenden fra 1980-tallet med anlegg for eget bruk og med håndlagt spor, nemlig Neradalsbanen som fikk plass i et ombygget og redusert verksted etter Gardermobanenanlegget.


Denne artikkelen er vist 28017 ganger

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/28144.jpg

I dag 308 treff på mj, og 3306309 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 544 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000/2005). 1990-tallet - helst andres anlegg. Lastet ned 14.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=230&nid=3

Php-versjon 7.4.33