basic/banner3.jpg

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Mine MJ-anlegg: Märklin-perioden anleggene1-6.gif (29324 bytes)

av Svein Sando

Dette er den første perioden og omfatter de anleggene jeg brukte Märklin og bodde hjemme hos mine foreldre. Hvert anlegg fikk stå omtrent to år, før det enten var utbygd (og endret underveis) og jeg ønsket nye utfordringer, eller det åpent seg muligheter for større plass til banen. Skissen ved siden av viser alle disse anleggene i grove trekk. På denne siden vil bare de fire første bli beskrevet kort.

De fire første anleggene

Nr 1

Mitt første anlegg ble bygget av min far. Utstyret var kjøpt i Sverige pga importrestriksjoner i Norge i 1959. Anlegget var så enkelt som det kunne få blitt: en grønmalt plate med skinneovalen skrudd på. Det stod på loftet når det ikke var i bruk. Bakpå var det montert et håndtak slik at man (dvs min far) tok anlegget nærmest under armen og bar det opp og ned på loftet. Etter en tid fulgte to håndstilte veksler slik at det ble litt mer variasjon. Men med kun ett lok (3000) og én vogn (4502) var det ikke stort annet enn å kjøre rundt og rundt. Variasjon ble oppnådd ved at jeg laget løse "kåper" i papp for ulike lok- og vogntyper jeg likte.

Nr 2

Jeg husker ikke hvor lenge dette anlegget varte. Det ble vel fort opplevd noe tungvint å bære hele anlegget opp og ned. Noen mulighet til anleggsdeler som stakk noe særlig ut var også utelukket med denne metoden. Neste skritt var derfor et mer permanent anlegg, men med et gutterom på 7 kvadratmeter, kunne det ikke bli særlig stort. Løsningen var å lage et anlegg som kunne skyves under senga. Dette medførte dessverre at anlegget ikke kun bli bredere enn 75 cm. Det betyr at man akkurat får plass til en standardkurve med 5100-skinner som krever 72 cm senterlinjediameter. Sidespor måtte derfor legge på innsiden av ovalen. Det første av disse anleggene husker jeg svært lite fra.

Nr 3

De danske modelljernbanebøker jeg fant så mye inspirasjon iDet andre under-senga-anlegget var imidlertid bygget som et sløyfe-til-sløyfe anlegg (se skisse av anlegg nr.3). Sporplanen var her inspirert fra noen danske modelljernbanebøker jeg fant på skolebiblioteket på Oppsal skole. Dette var en serie på seks bøker som het Model-banen, skrevet av Svend Pedersen og Paul Egon Jensen, utgitt C.A.Reitzels forlag i 1955 (se bilde til venstre). Jeg lånte disse bøkene stadig vekk, og ble senere en lykkelig eier av 5 av de fra min tidligere nevnte modelljernbanevenn på Frogner.

Jeg husker jeg gjorde en stor tabbe på dette anlegget. Landskapet ble bygget av massiv gips. For det første ble det utrolig tungt. Dernest prøvde jeg meg etter hvert med alt for mye vann i forhold til gipspulver for å drøye pulveret lengst mulig. Dermed ble den veldig porøs og hadde ingen overflatestyrke. Et anlegg under seng er dessuten svært utsatt for støv, men med Märklin er jo ikke det det verste problemet med tanke på strømopptak.

Nr 4

I nesten et år 1963/64 var jeg sengeliggende hjemme pga restituering etter en ortopedisk operasjon og brukte en stor sykehusseng hjemme. Når denne vanskelige perioden var over, og jeg kunne bruke normal seng igjen, forsvant sykehussenga ut - og en permanent modelljernbane tok dens plass. Så aldri så galt så godt for noe. Dette gav rom for en bane på 100 x 240 cm. Det første banen her husker jeg lite av. Skissen (anlegg nr.4) er temmelig omtrentlig.

Nr 5 og 6

Disse anleggene er beskrevet i egne artikler: nr. 5 og nr. 6


Denne artikkelen er vist 33243 ganger

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/98310.jpg

I dag 195 treff på mj, og 3306196 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 544 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000/2005). Märklinperioden. Lastet ned 14.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=214&nid=3

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!