basic/banner3e.jpg

Main topics

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Paper
O Survey
D Miscellaneous
B Blog
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

MJ-snakken - historisk arkiv

MJ-snakken, Norges første eForum for modelljernbanestoff eksisterte fra 1.nov 1999 til 24.april 2001.
Her finner du et utdrag av de MJ-faglige innleggene som vi antar har størst interesse for ettertiden.

MJ-snakken ble nedlagt for godt 24.april 2001. Innleggene er imidlertid bevart for ettertiden. En rekke av disse inneholdt MJ-faglige spørsmål eller opplysninger som har bevaringsverdi og som ville kunne være til nytte for mange. Arkivet er presentert omtrent slik de var på MJ-Snakken, dvs kronologisk mhp hver enkelt tråd.

Intet innlegg blir lagt ut for innsyn uten at forfatteren har godkjent det. Jeg har tilskrevet samtlige forfattere som har e-post. En rekke har svart ja til republisering, ingen har svart nei, noen har ikke svart (antagelig fordi e-postadressen er endret), andre har jeg ikke fått tak fordi oppgitt navn ikke lar seg identifisere med noen kjent e-post. Dersom du er en av de som er forfatter for innlegget ikke lar seg åpne, ser vi gjerne at du tar kontakt for å si om du ønsker republisering eller ikke. Send meg i tilfelle en e-post.

Innlegg som ikke er klarert for republisering er markert med grå farge, samt at lenken til innlegget ikke virker. Dermed kommer det klart fram at her er det innlegg og at dette innlegget ønsker vi å komme i kontakt med forfatteren av.

Mitt engasjement i dette arkivet knytter seg til at webmaster for MJ-Snakken overlot sin del av rettighetene til arkivet rett etter at det ble nedlagt. De resterende rettighetene, nemlig de enkelte forfatteres, er som nevnt over forsøkt innhentet fra så godt som alle. All republisering skjer skjer altså etter forutgående innhentet godkjenning i alle ledd.

Svein Sando, arkivar, 12.08.2001


This article is shown 23917 times

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/92406mj.jpg

I dag 843 treff på mj, og 3118388 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 525 treff ·

© Svein Sando - e-mail: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2001). Arkiv over MJ-snakken. Downloaded 02.03.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=211&nid=3&eng=1

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!