basic/banner3e.jpg

Main topics

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Paper
O Survey
D Miscellaneous
B Blog
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Gardermobaneanlegget

av Svein Sando

Gardermobaneanlegget var et av de største permanente modelljernbaneanleggene i Norge med sine 500 meter med spor og at det la beslag på 75 kvadratmeter gulvplass, vedlikeholdsareale og betjeningspassasje inkludert. Anlegget ble bekostet av NSB Gardermobanen AS og bygget i løpet av årene 1993-96. Anlegget historie er i korte trekk slik:

  • Planleggingen startet i januar 1993
  • Byggestart juni 1993
  • Flyttet til og montert på Informasjonssenteret til Oslo Hovedflyplass, Gardermoen sommeren 1995
  • Åpnet for publikum 25. okt 1995 av statsråd Kjell Opseth
  • Etterarbeidet avsluttet juni 1996
  • Siste driftsdag 12. des 1998, dvs etter drøyt tre års drift.

Banens fremtidige skjebne er uviss, men er overlatt Gardermobanen Modelljernbaneklubb (GMJK) som i på vente av egnede lokaler lagrer banen.

Min rolle i banen var at jeg fikk forespørsel om design og bygging av banen på slutten av 1992, bare måneder etter at Stortinget gjorde vedtak om bygging av flyplassen på Gardermoen og tilhørende høyhastighetsjernbane. Noe arbeid ble overlatt til andre, blant annet bakgrunnen på Oslo S som Modelleffekt ved Øystein Wiik utførte, Kløfta stasjonsbygning etset i messing og nysølv av Hans Strømnes og Gardermoen stasjonsbygging av designfirmaet Expology som også endret omgivelsene rundt bygningen og foretok en oppgradering av lyssettingen og himmeleffekten. En PC-styrt lydmodul var også satt bort til et firma i Skien, men ble av forskjellige grunner aldri fullført og montert på banen. I tillegg ble det selvfølgelig benyttet fabrikkproduserte elementer innen både modelljernbaneutstyr, elektronikk og data ut fra prinsippet om at alt som kan kjøpes, kjøpes, og det som må bygges for hånd, bygges for hånd.

Denne siden viser til ulike artikler og vevsider som er laget omkring dette anlegget. I tabellen nedenfor nevnes trykte artikler først.

Artikkeltittel Forfattere Sted
Gardermobanen i modell Svein Sando På Sporet nr. 78 (juni 1994) s.44
GARDERMOBANEN som modell, del 1 Torbjørn Jelstad og Svein-Martin Holt (foto) MJ-bladet nr.1 1996, s.18-22. Også tidligere tilgjengelig på MJFs-nettsider: http://www.mjf.no/GMB_MOD/gmb_mod.htm (her som arkivert i The Internet Archive
Styring av anlegget. Gardermobanen som modell DEL 2 Svein Sando og Svein-Martin Holt (foto) MJ-bladet nr.2 1996, s.18-21. Også tidligere tilgjengelig på MJFs-nettsider: http://www.mjf.no/GMB_MOD/gmb_mod.htm (her som arkivert i The Internet Archive
Ny lokalforening på Gardermoen Torbjørn Jelstad MJ-bladet nr.3 1996, s.29-30
Modell av Kløfta stasjon Hans Strømnes og Svein-Martin Holt (foto) MJ-bladet nr.4 1996, s.8-9
Tre år med Gardermobaneanlegget Svein Sando MJ-bladet nr.1 1999, s.4-11.
Rask modell av BM 69B Svein Sando MJ-bladet nr.3 1999, s.18-19.
Model railway of the new Gardermoen railway in Norway Svein Sando Her
Byggingen av Gardermobaneanlegget Svein Sando Her
Gardermobaneanlegget stengte 12.12.98 Svein Sando Her
Last day with the Gardermoen model railway exhibition Svein Sando Her

This article is shown 40966 times

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/98304.jpg

I dag 514 treff på mj, og 3257994 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 539 treff ·

© Svein Sando - e-mail: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (1999/2005). Oversikt over artikler om Gardermobaneanlegget. Downloaded 18.06.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=210&nid=3&eng=1

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!