basic/banner3.jpg

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Rask modell av BM 69B

av Svein Sando

asp2.jpg (49016 bytes) 69a.jpg (58254 bytes)

I forbindelse med modelljernbanen av Gardermobanen som jeg bygget for NSB Gardermobanen AS i 1993-96, hadde vi behov for flere lokaltogsett av type 69. Slike er ikke i handelen, så de måtte enten spesialbygges, eller noe som lignet tilstrekkelig måtte ombygges. Vi valgte siste løsning fordi det både gav oss modeller rimelig raskt og kostnaden ble holdt på et ganske lavt nivå.

Forutsetningen for en ombyggingsløsning var selvfølgelig at det fantes et utgangspunkt som var bra nok. Det fant vi i Fleischmanns utgave av DB BR 614, et dieselmotorvognsett. Dette er Fleischmanns katalognummer 4438, hvilket vi vil bruke som betegnelse på modellutgangspunktet heretter:

Jeg har fått flere henvendelser om å skrive litt om denne ombyggingen. Rent dokumentasjonsmessig har jeg et lite problem fordi det ble ikke ble tatt bilder under ombyggingen, og modellen er tilgjengelig for meg siden anlegget for tiden er nedpakket et sted på Romerike jeg ikke har tilgang til. Det er også tatt få bilder av de to ombygde settene og ingen på nært hold. Selve prinsippet er imidlertid ganske enkelt og kan beskrives tilstrekkelig til at andre som har drevet med ombygging tidligere kan få tips nok.

Bildet av 4438 viser en motorvogn med en midtdør. Det er det bare BS69B som har. De to halvdelene i 4438 er identiske. Skal dørantallet bli riktig må man derfor bygge om den ene halvdelen så den får to dører. Dette er en ganske krevende oppgave som i Gardermobanens tilfelle ble droppet. Vindusantallet er nemlig ellers så godt som riktig, selv om vindusfasongen ellers ikke stemmer helt. Nedenstående skisse viser 4438 og BS69B til sammenligning:

Modellen avviker fra BM69 på en del områder, ikke minst fordi 4438 er diesel og BM69 elektrisk. Det lar seg imidlertid ordne rimelige enkelt med. På neste skisse er det markert ut hvilke mer iøynefallende forskjeller det er mellom 4438 og BS69B. De er nummerert fra 1 til 8, og de vil bli kommentert en for en.

  1. Vinduet er der på venstre side på 69, men ingen dør. Den kan sparkles igjen.
  2. Små toppventilatorer og de ytterste rillerader må fjernes på 4438.
  3. Boggiene er av noe galt format og plassert for langt inn under vognkassen, men utseendemessig er de ikke så gale. Jeg beholdt de uendret.
  4. Fordører finnes ikke på 69. Disse kan sparkles igjen, men helt korrekt blir det likevel ikke fordi vinduene på 69 er strukket mer utover enn på 4438.
  5. 69 har loddrett plate under midtknekken. Dette ble ordnet med å sette på en plate av plast, sparkle hjørene, dreie ut nye 69A/B-type buffere til erstatning for de vanlige bufferen 4438 er utstyrt med. Jeg fjernet den operative koblingen fordi det ikke var snakk om å kjøre to motoriserte sett i kobbel.
  6. Takventilator ble laget fra scratch. På motorvogna på BM69B er ventilatorhuset betydelig lenger, samt at det helt foran er motstander for oppbremsingen. På mine modeller ble dette ordet på ett av settene.
  7. To vinduer på 69 med stolpe i mellom, mens todelt uten stolpe på 4438. Kan endret, men ble ikke gjort på mine utgaver.
  8. 69 har stort frontlykt av den gamle typen som var vanlig på el-lok hos NSB fram til og med El.14. Denne ble bygget fra scratch ved hjelp av et messingrør som fungerte som lyspæreholder for standard Märklin-bajonettpære.

Modellen, 4438, bør demonteres så mye som praktisk mulig. Etter at ønskede endringer er skjedd med karosseriet, sparkling og pussing utført, må den males opp i passende rødfarge og fargesetting ettersom hvilken epoke den skal være fra. De nedestående bildene av 69B-sett er alle fra eldste epoke med rødbrun farge, gul midtstripe og påskrifter, sølvfarget tak og med gammelt vingehjul i fronten. For nårværende epoke anbefaler jeg en titt på forbildet, enten i virkeligheten eller slik avbildet i for eksempel "På Sporet", Norsk Jernbaneklubbs medlemsblad. Maling av flater bør skje med sprøytepistol eller sprayboks.

asp1.jpg (22940 bytes) Før og etter ombygging av styrevognen.

asp3.jpg (49632 bytes)

Fleischmanns motorvognsett leveres i flere versjonen som alle er brukbare.

asp5.jpg (11617 bytes) Det finnes også en to-dørs mellomvogn (Fleischmann 4436) som kan brukes til å lage en mellomvogn for 69-settet også. Det pussige er imidlertid at 69B-settene har mellomvogner med kun en dør, mens de andre 69-settene har to-dørs mellomvogner.

Nedenfor følger noen bilder av forbildet, samt at du her kan klikke deg til NSB's typetegning av BM 69B og BS 69B.

69.29 OSlo Ø 1975 69.25, Frogner, 1977 69.17, Grefsen 1981 69B-sett ved Høybråten, 1981 69.628, Bryn, 1981

asp4.jpg (59924 bytes) BM 69 622/022 ved Vaksdal i april 1999.

Denne artikkelen er også trykt i MJ-bladet 3/1999 s.18-19, ISSN-0801-4981, dog med noen andre bilder. Fargebildene (unntatt det øverst til høyre) er hentet derfra og de er tatt av bladets redaktør Nils Carl Aspenberg.


Denne artikkelen er vist 55412 ganger

Ett tilfeldig blant 30 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/615-e38848.jpg

I dag 311 treff på mj, og 3306312 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 544 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (1999/2005). Rask modell av BM 69B. Lastet ned 14.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=206&nid=3

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!