basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Raumabanen

ved Svein Sando 1998/2005

Bildene er tatt av meg dersom ikke annet er nevnt.

Første halvår i 1983 bodde jeg på Lesja langs Raumabanen. Dette gav anledning til en rekke turer med fotoapparat langs Raumabanen. De fleste bildene er tatt i denne perioden. Noen er også tatt i 1986 da NJK besøkte banen med damploket 26c 411.

Fargebildene har dessverre fått et litt uheldig fargestikk. De er scannet fra Kodachrome slides, og det kan hende at årsaken er at jeg ikke helt mestrer den lånte slidesscanneren riktig. Det opprinnelige blåstikket er forsøkt justert noe etterpå mot grønt, med den følge at himmelen også får et grønnskjær. Hvis jeg får anledning til å prøve nye scanninger, håper jeg å få rettet opp dette.

vendetnl

Trekkraften

26c 436 Åndalsnes

26c 436 forspent tog 352 på Åndalsnes st. 19. aug 1952, foto E.E.Smith

30b på Bjorli

30b-lok på Bjorli st. ca 1925

Togene ble trukket av damplokomotiver til omtrent 1960. Da overtok diesellokomotiver av type Di 3 ("Nohab"), inntil de 2000 ble erstattet med Di 8 i godstogene og BM 93 i persontogene.

Det mest vanlige damploktypen var type 26c (2'D-2'2'),
type 30b (2'C-2'2') og senere også
type 63a (1'E-2'2') (=DR BR 52).

63a

63a 6204 tar kull i Åndalsnes i 1957

Di 3

BM93

BM93 korresponderer på Dombås med togene til/fra Oslo/Trondheim.

Bildene - The pictures

Mellom Lesja og Lora, 14.feb 1983

25326.jpg (135483 bytes)

Innkjørsignal Lesja st i snøstorm 3.2.83

Klikk på bildene nedenfor for å få bildet større (og ofte videre).

Åndalsnes st 19.8.72

26c 411, Romsdalshorn 7.6.86

26c 411, Romsdalshorn st 7.6.86

26c 411, Marstein 7.6.86

26c 411, Foss 7.6.86

Foss bro 7.6.86

Kylling bro
© Thor Bjerke

26c 411, Verma 7.6.86

Stuguflåten bro/bridge 24.8.88

menyadm/pix2/i25633.jpg (11091 bytes)>

i25632.jpg (6106 bytes)  

Stuguflåten 5.7.83

Stuguflåten 5.7.83  

26c 411, Stuguflåten 7.6.86

Stuguflåten bro 5.7.83

Bjorli st 5.7.83

menyadm/pix2/i25625.jpg (5558 bytes) i25624.jpg (6342 bytes) i25518.jpg (4403 bytes)
Di.3.615+, Gt5252, Bjorli-Lesjaskog 5.7.83 Di 3.641: Ht 351 Lesjaverk - Lesjaskog 5.7.83 Di 3.627, Ht 353, Lesjaskog 17.6.83

Di.3.615+, Gt 5252, Lesjaskog 5.7.83

Di.3, Pt 352, Lesjaverk 16.4.83

Di.3.616, Gt 5252, Lesjaskog 22.2.83

Di.3.614, Gt 5253, Lora 28.4.83

Lora st 27.4.83

Di.3.616, Gt 5258, Lesja 3.6.83

i25618.jpg (5125 bytes) i25331.jpg (4049 bytes) i25328.jpg (5609 bytes)
Di 3.632, Ht 354, Lora-Lesja, 30.6.83 Di 3.642, Pt 351, Lora, 22.2.83 Di 3.642, Ht 354, Lesja, 9.2.83

Di.3.643, Ht 352 Lesja 3.2.83 Snøstorm

Di.3.642, Pt 351, Lesja 26.2.83

Di.3.643, Ht 352, Lesja 4.2.83

menyadm/pix2/i25653.jpg (4228 bytes) menyadm/pix2/i25334.jpg (5083 bytes) menyadm/pix2/i25550.jpg (5298 bytes)
Di 3.622, Ht 355 (nattog), Lesja st,   8.7.83 04:30 Di 3.642, Pt 351, Lesja 26.2.83 Di 3, Ht 353, Lesja, 21.6.83
menyadm/pix2/i25611.jpg (4528 bytes) menyadm/pix2/i25552.jpg (5345 bytes) menyadm/pix2/i25465.jpg (6348 bytes)
Di 3.607+ Lesja-Bottheim, 28.6.83 Di 3.642, Pt 352, Bottheim-Dombås, 21.6.83 Di 3.616, Gt 5253 Bottheim, 1.6.83

26c 411, Bottheim 7.6.86

Di 3, Pt 351, Kjøremgrenda 24.4.83

Di 3.629, Ht 353, Kjøremgrenda 5.4.83

menyadm/pix2/i25546.jpg (4352 bytes) i25648.jpg (6177 bytes) i25381.jpg (5187 bytes)
Di 3.642, Di 3.607, Dombås st. 20.6.83 Di 3, Pt 351, Kjøremgrenda, 6.7.83 Di 3.629, Ht 353, Kjøremgrenda 5.4.83

 

De fleste av disse bildene er tatt i 1983. Jeg har derfor lagt ved en billedfil av grafiske ruter 131 og 132 (1982-84). Lagre den på din harddisk, og se på den f.eks. i eget tegneprogram.

1982/83 00-16 | 1982/83 07-24 | 1983/84 00-16 | 1983/84 07-24

 

This article is shown 33412 times

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/e1243-5796.jpg

I dag 303 treff på ses-jernbane, og 5281407 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 716 treff ·

© Svein Sando               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (1998/2005). Raumbanen. Downloaded 14.07.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=196&nid=2&eng=1

Php-versjon 7.4.33