basic/banner2.jpg

Hovedemner

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikler
O Oversikter, tabeller
D Diverse
L Lenker
P Nettportal
S Sitater
F Forskning
G Grublerier og notater
B Bilder
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Hvorfor går alt så galt for NSB?

Tidl. jernbanedir. Kåre Kristiansens analyse i TV2s program Holmgang 23.9.97

NSB fikk et nærmest sammenbrudd i lokaltrafikken ved Oslo i slutten av september 1997. Den direkte foranledningen var at NSB oppdaget at de hadde "glemt" å sende 20 lokaltogsett (type 69) til rutinemessig revisjon. Siden noen av settene hadde overløpt revisjonstiden med 80%, ble de umiddelbart tatt ut av trafikk. Et så stor bortfall av togsett medførte stor togmangel som de reisende fikk merke meget godt. Den harme som oppstod i massemedia over NSB avstedkom også et nesten times langt debattprogram i TV2 i programposten Holmgang. Datoen var antagelig tirsdag 23. september 1997.

I panelet satt adm.dir. i NSB BA, Osmund Ueland og leder Norsk Jernbaneforbund Ove Dalsheim. Blant publikum satt det rikspolitikere, NSB-ansatte, pendlere mm. Blant disse var også en tidligere stortingsmann og avd.dir. i NSB, Kåre Kristiansen (1920-). Mange mener at han analyserte og oppsummerte årsaken til NSB-problemene på en meget klarsynt og treffende måte. Hans innlegg gjengis her så ordrett det har latt seg gjøre ved å nedskrive etter et videoopptak av TV-programmet. Enkelte gjentakelser av ord kan være uteglemt, men meningsinnholdet er garantert ivaretatt med største flid.


Kåre Kristiansen

"Ungdomsbilde" av Kåre Kristiansen den gang han var direktør for Drifts og salgsavdelingen i NSB, klippet fra NSB årsberetning for 1968.


Kåre Kristiansen innlegg:

K.K: Verken planleggingen eller problemene har startet nå de siste ti-femten årene: De har bygd seg opp over en veldig lang tid. Og jeg vil også føye til at - håper alle tilgir meg at jeg som en gammel mann som meg sier at all ting var så mye bedre før - og jeg må si at vi rasjonaliserte jo også i mine dager ved NSB. Jeg opplevet jo at i løpet av de femten årene jeg var leder for driftsavdelingen, at vi halverte omtrent antall ansatte fra ca 15000 til ca 8000. Og gjorde det i et godt samarbeid med Forbundet den gang ....

Programleder (avbryter): Korleis forklarer du det som skjer nå, da?

K.K.: Jeg forklarer det på. ... Det er følgende tre elementer jeg tror en må ta i betraktning. For det første har det de senere årene vært en veldig sterk omkalfatring av selve administrasjonsordningen, gang, på gang, på gang. Og jeg tror der har du årsaken til at man kan komme opp i noe så uhyrlig, som at nesten 20 togsett ikke har vært inne til sin punktlige revisjon. Det, det, det er ingen unnskyldning for det. Det går ikke an å finne unnskyldning for det. Dette med flyttingen mellom Lodalen og Drammen har ingen ting med det å gjøre, egentlig. For dette er en rutine som er bygget inn i hele systemet. Du setter opp en toggang, og da må du ha vogner. Og vognene som du skal ha, og der må du hensyn til at de skal inn til sine vanlige revisjonsfrister. Det er det ene forholdet.

Programleder: Det kunne aldri ha skedd i din tid?

K.K.: Akkurat det kunne ikke ha skjedd!

Lie: Det kunne ikke ha skjedd?

K.K.: Det kunne ikke ha skjedd!

Det andre forhold, er at det snart ikke er jernbanefolk igjen i ledelsen lenger. Og jernbaneyrket er et eget yrke. Du kan få så gode økonomer, og du kan få tilgang på konsulenter herfra og derfra. Det verste for meg er at man har brukt konsulenter til rutevirksomheten, hvor vi jo hadde et rutekontor som kunne dette og som vi spilte på fra dag til dag. Men det er det andre punkt, at man burde, tror jeg, ha større grad av virkelige jernbanefolk inn i ledelsen. Da ville en sånn ting som det med disse 20 vognsettene ikke hendt!

Programleder forsøkte å avbryte og la Ueland svare, men K.K. tok ordet tilbake:

Det tredje - la meg få ta det med en gang - det tredje er politikerne som har sviktet. Når jernbanen har lagt fram budsjetter og lagt fram planer, og de har fått beskåret budsjettene; og der er feilen hos mange av oss som har sittet i ledelsen, at vi var ikke sterke nok til å si at med de pengene dere nå gir oss, kan vi ikke opprettholde det tilbudet som dere ønsker. Og der tror jeg ikke en skal bringe partipolitikken inn. Det tror jeg en rett og slett skal si: her har politikerne rent generelt sviktet og har ikke fulgt opp de planer en selv har vedtatt.


Svein Sando, 14.10.97

(PS. Kåre Kristiansen døde des. 2005, 85 år gammel.)


Denne artikkelen er vist 23439 ganger

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/e0921.jpg

I dag 296 treff på ses-jernbane, og 5281400 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 716 treff ·

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (1997). Hvorfor går alt så galt for NSB?. Lastet ned 14.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=192&nid=2

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!