basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Gx - godstilhenger for motorvogner

En liten side om en liten vogntype, av noen kalt "koffert".I årene 1946-53 bygde NSB 21 slik små godsvogner til bruk som reisegodsvogner for dieselmotorvogner av type 6 og 7 (senere BM86 og BM87). Den første, nr.1451, ble bygget i 1946 av Strømmens Værksted og veide 2,5 tonn. Denne fikk litra Gx type 1. De resterende 20 vognene er formelt av litra GX type 2, men egentlig burde type 2 vært delt i to typer da de første 8 vognene (1452-1459) ble bygget etter hovedtegning Mvg581 og veide 2,0 tonn, mens de resterende 12 ble bygget etter tegning Mvg665 og veiede 3,0 tonn. Høka bygde alle vognene av type 2; de 8 første i 1950 og de 12 siste i 1952. Vognene var i bruk til ut på 1970-tallet, men var lite i bruk på slutten. Nedenfor vises typetegningen for begge typene samt to bilder jeg tok i 1970 og 1972.

i380.jpg (8216 bytes) Gx-2 nr.1452 på Kongsberg st, lokstallen. 3.juli 1970. (Loket i bakgrunnen er 21e 207 som nettopp hadde kommet ned med Svene-pukken.)
http://www.dmmh.no/~ses/menyadm/pix2/i03071.jpg (6871 bytes) Gx-2 nr.1456 etterhengt BFS8692 og BM86G13 i tog 376 på Koppang st 17. august 1972.

Gx type 1:

Gx type 2:


This article is shown 22596 times

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/54304-5791.jpg

I dag 1662 treff på ses-jernbane, og 5143942 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 703 treff ·

© Svein Sando               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2000). Gx - godstilhenger for motorvogner. Downloaded 25.05.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=183&nid=2&eng=1

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!