basic/banner2.jpg

Hovedemner

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikler
O Oversikter, tabeller
D Diverse
L Lenker
P Nettportal
S Sitater
F Forskning
G Grublerier og notater
B Bilder
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Forkortelser ved norske jernbaner

Sammenstilt av Svein Sando

Distrikter ved NSB (ca 1913 - 1.1.1989)

Forkortelse Distrikts nr Betydning
O eller Kra 1 Oslo / Kristiania (til 1925)
D eller Drm 2 Drammen
H eller Hmr 3 Hamar
T eller Thm eller Thj 4 Trondheim (1931-89) / Trondhjem (-1929)
Ndr 4 Nidaros (1930)
S eller Stv 5 Stavanger
B eller Brg 6 Bergen
K eller Krs 7 Kristiansand
N eller Nrv 8 Narvik
Ard 9 Arendal

Banemerker ved Statsbanene

Statsbanenes banemerker var i bruk til ca 1921. Banemerkene ble helst skrevet med punktum etter hver store bokstav (Sø.B. fx)

Merke
(mest vanlige form først)

Bane

Distrikt
KB Kongsvingerbanen 1
SB Smaalensbanen (Østfoldbanen) 1
KFB Kongsvinger-Flisenbanen 1
KEB Kongsvinger-Elverumbanen (omfatter fra 1911 også KFB) 1
KGB, CGB Kristiania-Gjøvikbanen 1
DRB, DR Drammen-Randsfjorbanen 2
KDB, CDB, CD Kristiania-Drammenbanen 2
DSB, DS Drammen-Skien(s)banen 2
SøB Sørlandsbanen 2+7
RB Rørosbanen 3+4
HGB Hamar-Grundsetbanen 3
GAaB Grundset-Aamotbanen 3
StAaB/S Støren-Aamotbanen Syd (Rena-Tynset) 3
EHB Eidsvoll-Hamarbanen 3
EOB Eidsvoll-Ottabanen (omfatter fra 1894 også EHB) 3
HSB Hamar-Selbanen (brukt under anlegget, EOB overtok i 1894) 3
ESt/S Eidsvoll-Størenbanen Syd ((Eidsvoll)-Otta-Dombås) 3
TSB, TStB Trondhjem-Størenbanen 4
StAaB/N Støren-Aamotbanen Nord (Tynset-Støren) 4
MB Merakerbanen 4
HSB Hell-Sunnanbanen 4
NB Nordandsbanen (bare brukt under anlegget) 4
SEB Stavanger-Egersundbanen 5
EFB Egersund-Flekkefjordbanen 5
BVB Bergen-Vossbanen (til 1909) 6
BB Bergensbanen (omfatter også BVB) 6
KBB, CBB Kristiansand-Byglandsfjordbanen 7
OB Ofotbanen 8
AAaB Arendal-Aamlibanen (omfatter også Treungenbanen) 9

Privatbanene

Merke

Bane

NHJ Hovedbanen
UB Urskogbanen (til 1898)
UHB Urskog-Hølandsbanen
VB Valdresbanen
TEB Tønsberg-Eidsfosbanen
HVB Holmestrand-Vittingfosbanen
LB Lierbanen
RjB, RB Rjukanbanen
ST Thamshavnbanen
NOB Nesttun-Osbanen
GFB Grimstad-Frolandbanen

Denne artikkelen er vist 32478 ganger

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/55099-472.jpg

I dag 335 treff på ses-jernbane, og 5286887 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 717 treff ·

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000ca). Forkortelser ved norske jernbaner. Lastet ned 19.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=120&nid=2

Php-versjon 7.4.33