basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Red links: articles in English. Grey links: articles in Norwegian only.

Click on link in left column to view the webpage

# GenreYear publishedTitle
182 A2001Alnabru ransjerstasjon
138 A1995Begeistring og lokkjøp i 1896
194 B2000Blommenholm stasjon - et sted i Norge
123 A1994Det eksisterte virkelig et prinsipp for valg av sporvidder
189 A2001Det er smart å reise kollektivt, også fra et egosentrisk synspunkt
204 A,B2000/2005Di 3 - NSBs arbeidshest på dieselstrekninger gjennom 45 år
252 A2000/2007Di 3 - The most important locomotive on the non-electrified railways of Norwegian State Railways (NSB)
197 P2005Egne fotografier langs norske jernbaner
191 A1997Er jernbanen blitt en miljøfiende?
331 A2013Fargeskjema på rullende materiell
120 O2000caForkortelser ved norske jernbaner
151 A2000Forståelse og opplevelse
185 O2000Godstogruter Trondheim st. fra 11.6.2000
128 O1976Godsvogner 1900-45
183 A2000Gx - godstilhenger for motorvogner
284 L2010Historiske jernbanefilmklipp
192 1997Hvorfor går alt så galt for NSB?
263 O2008Jernbanefotografering
328 O2008/2020Jernbanefotografering
188 A1999Jernbanen ved et tusenårsskifte
99 A2000Jernbanens systemfordeler
186 A1998Jernbaneteknologiens miljøsvakheter
246 B2006Järnvägen 150 år 2006
247 B2006Järnvägen 150 år 2006 - del 2
190 A1994Kan vi klare oss uten NSB?
344 D2020Kvitt eller dobbelt 1985 - Norsk jernbanehistorie
125 A2001Litt om tracévalg for stambanen mellom Østlandet og Det nordenfjellske
195 P,B2002-Meråkerbanen gjennom Saksvika
187 O2001Miljøtall for jernbanetransport
139 A1985Motorvogn type 65 - en kort historikk
199 A,B2000Motorvognsett type 66
136 O2000Nasjonale litra på norske vogner
122 A1994Norsk Hoved-Jernbane og Gardermobanen - et 140 års spenn
140 A,O2003NSBs dieselmotorvogner type 6 / 86
184 O2003Nummerserier for NSB og NHJ-vogner
193 A2000Om bevaring av rullende materiell ...
137 O2000Overgang fra nasjonale litra til UIC-litra på NSB godsvogner
129 O1976Personvogner 1900-45
143 F2003Problems with identification of steam locomotives NSB 63a 5839-65, claimed to be formerly DRG BR 52.
196 B1998/2005Raumbanen
124 A2001Rørosbanen - noen historiske glimt
127 Pno dateSikkerhet og ulykker ved norske jernbaner
161 A2003Stasjoner i Malvik
304 L2010Stasjonsarkitektur
329 2012Tankvogner
135 O2000Technical specifications for standard gauge steam locomotives of Norwegian State Railways
134 O2000Tekniske spesifikasjoner for normalsporte damplok NSB
131 O2000Trekkrafttyper NSB og NHJ 1851-2000
133 O2000Trekkrafttyper NSB og NHJ ordnet etter antall driftsår x antall
132 O2000Trekkrafttyper ved NHj og NSB 1851-2000
121 O,P2001Utvikling av det norske jerbanenettet
255 B2007Østmarka
Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/e416.jpg

I dag 472 treff på ses-jernbane, og 5201839 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 708 treff ·

© Svein Sando
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) ·    

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!