basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Red links: articles in English. Grey links: articles in Norwegian only.

Papers

Click on link in left column to view the webpage

# GenreYear publishedTitle
331 A2013Fargeskjema på rullende materiell
140 A,O2003NSBs dieselmotorvogner type 6 / 86
161 A2003Stasjoner i Malvik
182 A2001Alnabru ransjerstasjon
189 A2001Det er smart å reise kollektivt, også fra et egosentrisk synspunkt
125 A2001Litt om tracévalg for stambanen mellom Østlandet og Det nordenfjellske
124 A2001Rørosbanen - noen historiske glimt
252 A2000/2007Di 3 - The most important locomotive on the non-electrified railways of Norwegian State Railways (NSB)
204 A,B2000/2005Di 3 - NSBs arbeidshest på dieselstrekninger gjennom 45 år
151 A2000Forståelse og opplevelse
183 A2000Gx - godstilhenger for motorvogner
99 A2000Jernbanens systemfordeler
199 A,B2000Motorvognsett type 66
193 A2000Om bevaring av rullende materiell ...
188 A1999Jernbanen ved et tusenårsskifte
186 A1998Jernbaneteknologiens miljøsvakheter
191 A1997Er jernbanen blitt en miljøfiende?
138 A1995Begeistring og lokkjøp i 1896
123 A1994Det eksisterte virkelig et prinsipp for valg av sporvidder
190 A1994Kan vi klare oss uten NSB?
122 A1994Norsk Hoved-Jernbane og Gardermobanen - et 140 års spenn
139 A1985Motorvogn type 65 - en kort historikk
Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/14286_3605.jpg

I dag 1331 treff på ses-jernbane, og 5293127 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 717 treff ·

© Svein Sando
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) ·    

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!